Biuro funkcjonuje od 2003 roku na podstawie Licencji Ministra Finansów. W toku 8 lat dzialalnosci i...

Wsród naszych Klientów sa przedstawiciele róznorodnych branæ i specjalnosci...

Skontaktuj sie z nami. Przedstawimy szczególowa oferte...

Oferta [ strona główna ]

W ofercie:

-          Prowadzenie pełnej księgowości,

-          Podatkowe księgi przychodów i rozchodów,

-          Rozlicznie ryczałtu ewidencjonowanego,

-          Ewidencje VAT w tym rozliczanie transakcji WNT i WDT,

-          Ewidencje środków trwałych,

-          Kadry i płace w tym prowadzenie akt osobowych pracowników,

-          Weryfikacja ksiąg,

-          Sprawozdawczość NBP, GUS,

-          Sprawozdawczość finansowa,

-          Analizy finansowe,

-          Otwieranie i zamykanie okresów sprawozdawczych,

-          Doradztwo księgowe i ekonomiczne,

-          Budżetowanie,

-          Sporządzanie deklaracji ZUS,

-          Sporządzanie i rozlicznie zeznań podatkowych,

-          Uzgadnianie stanów magazynowych,

-          Wyprowadzanie zaległości księgowych,

-          Rozliczenia: inwentaryzacji, wewnątrzwspólnotowe, importu, eksportu, walutowe, różnic kursowych, produkcji, inwestycji,

-          Tworzenie zakładowych planów kont i polityki rachunkowości,

-          Tworzenie regulaminów i procedur wewnętrznych na potrzeby firm,

-          wyprowadzanie zaległości księgowych,

-          pomoc w odzyskiwaniu należności nieprzeterminowanych,

-          nadzór księgowy w firmie u Zleceniodawcy,

-          sporządzanie wniosków kredytowych,

-          sporządzanie wniosków o dotacje,

-          sporządzanie wniosków o zwrot podatku VAT od zakupu materiałów budowlanych, 

-          pisanie pism, podań, pozwów, itp.

 

Ceny usług negocjujemy indywidualnie, biorąc pod uwagę takie czynniki jak:

-          rodzaj prowadzonej działalności,

-          zakres prac,

-          ilość dokumentów księgowych, itc.

 

Dla klientów otwierających nową działalność, w czasie pierwszego okresu funkcjonowania firmy oferujemy promocje.